Formularz zgłoszeniowy w polsko-niemieckim turnieju piłki nożnej

Wersja DOC – język polski

Wersja DOC – język niemiecki

Wersja PDF – język polski

Wersja PDF – język niemiecki